سومین روز گفتگوهای ژنو ۲ به پايان رسيد

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مخالفان و هیات نمایندگی دولت سوریه سومین روز از گفتگوهای ژنو ۲ را در حضور اخضر ابراهیمی فرستاده صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به پايان رسانيدند. گزارش از سارا فردا.