سازمان ملل خواستار آزادی هزاران زندانی در سوریه توسط اسد شد

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آستانه هفتمین سال آغاز جنگ داخلی سوریه خواستار آزادی هزاران زندانی در سوریه و توقف شکنجه و محاکمه عاملان جنایات در این کشور شد. جلسه روز سه شنبه سی و چهارمین شورای حقوق بشر در ژنو امروز به وضعیت حقوق بشر در سوریه اختصاص داشت. گزارش نیلوفر پورابراهیم