نمايشگاه بين‌المللی اتومبيل ژنو

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشتاد و هفتمین نمايشگاه بين‌المللی اتومبيل ژنو امسال درحالی برگزار می‌شود که توليدکنندگان اروپايی اتومبيل‌های گرانقيمت برای بقای اين صنعت با بلاتکليفی‌های ناشی از رفراندوم خروج بريتانيا از اتحاديۀ اروپا واحتمال تغييراتی در مناسبات تجاری با آمريکا دست و پنجه نرم می‌کنند.