ابداع یک آزمایش ژنتیکی برای تشخیص قطعی بیماری در کودکی

15 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از بیماری های نادر ژنتیک هستند و در کودکی مشاهده می شوند . برغم این که عواض بیماری درکودک دیده می شود اما تشخیص قطعی بیماری می تواند مشکل باشد. ولی یک آزمایش ژنتیکی که جدیدا ابداع شده ممکن است به تشخیص این نوع بیماری کمک کند.