ارزیابی نظامی چالش‌های امنیتی خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ساعاتی پیش به منظور یک ارزیابی نظامی از چالشهای امنیتی در منطقه خاورمیانه تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته