گفتگوی صدای آمریکا با ژنرال بازنشسته اسرائیل درباره ایران

05 مارس 2015
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ژنرال بازنشسته اسرائیلی می گوید، ایران خطر حیاتی برای موجودیت اسرائیل نیست.سرتیپ شلومو بروم در مصاحبه اختصاصی با محمد منظر پور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا گفت رهبران ایران می دانند که اسرائیل توانایی دفاع از خود را دارد.مشروح این گفتگو روز جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۹ شب به وقت ایران