گفتگوی صدای آمریکا با ژنرال بازنشسته اسرائیل درباره ایران

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژنرال بازنشسته اسرائیلی می گوید، ایران خطر حیاتی برای موجودیت اسرائیل نیست.سرتیپ شلومو بروم در مصاحبه اختصاصی با محمد منظر پور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا گفت رهبران ایران می دانند که اسرائیل توانایی دفاع از خود را دارد.مشروح این گفتگو روز جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۹ شب به وقت ایران