مصاحبه صدای آمریکا با رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصاحبه گیتا آرین خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به اسرائیل با ژنرال اسحاق بن اسرائیل، رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل