گدایی به سبک امروز

25 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران اقتصادی کنونی در جهان هر روز تبعات زیان بارتری را به همراه دارد که فقر مردم یکی از تبعات آن است. گزارش رویا ملکی به این نکته می پردازد که چطور در جامعه ای که گدایی ننگ بوده حالا بطور سیستماتیک به عنوان یک صنعت حتی واردات هم دارد. گفتگو با مهرداد درویش پور، جامعه شناس.