شش کشور عرب حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی اعلام کردند

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شورای همکاری خلیج (فارس)، حزب الله را یک سازمان تروریستی بین المللی اعلام کرد. عبداللطیف بن راشد الزیانی دبیر کل شورا روز چهارشنبه گفت این تصمیم به تلاش های حزب الله برای جذب جوانان در کشورهای عضو شورا جهت عملیات تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره و تحریک بی نظمی و خشونت ارتباط دارد.