گازوئیل در ایران سهمیه بندی می شود

24 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر نفت ایران از سهمیه بندی گازوئیل در آینده نزدیک خبر داد. به گفته وی افزایش نرخ ارز موجب قاچاق سوخ،؛ به ویژه گازوئیل، شده است. گزارش از وفا آذربهاری.