گازوئیل در ایران سهمیه بندی می شود

24 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر نفت ایران از سهمیه بندی گازوئیل در آینده نزدیک خبر داد. به گفته وی افزایش نرخ ارز موجب قاچاق سوخ،؛ به ویژه گازوئیل، شده است. گزارش از وفا آذربهاری.