تونل های ارتباطی غزه به مصر و اسرائیل

02 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

غزه وارد سومین هفته شده. اسرائیل عهد کرده تا وقتی حماس به موشک پرانی هایش ادامه دهدعملیات نظامی اش را ادامه خواهد داد.