نانوائی ها در غزه

11 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در غزه، به محض برقراری کوچکترین آرامش در جریان آتش بس های موقت و کوتاه نانوائی ها اولین جائی است که مردم سراغ آنها می روند .