نقاشی های نوجوان فلسطینی رنج جنگ را به تصویر می کشد

13 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی نقاشی‌هایی می‌کشد که عمیق و فرای سن او است؛ نقاشی‌هایی که درد و رنج مردمش را بازتاب می‌دهد به خصوص در دوران جنگ تابستان سال گذشته که هنوز اثراتش در منطقه باقی است.