ابتکار ساکنان غزه برای بهبود وضعیت اردوگاه پناهجویان الشطی

20 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندگی در اردوگاه پناهندگان "الشطی" در شهر غزه مشکل است، اما به نظر می‌رسد که به همت و ابتکار ساکنان غزه، وضعیت در آینده بهتر شود. شماری از ساکنان شهر غزه به عنوان نوعی "صلح درمانی"، شهر را رنگ آمیزی کرده‌اند.