اولین سالگرد آخرین جنگ اسرائیل و حماس

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته آینده، اولین سالگرد جنگ حماس و اسرائیل است. در آخرین نبرد اسرائیل با شبه نظامیان حماس، دو هزار و دویست فلسطینی کشته شدند، اما هنوز از تسلط تشکیلات حماس بر باریکه غزه کم نشده، و دلسردی فلسطینی ها نیز افزایش یافته است. سیران شرفی