ديوان‌ عالی ايالات متحده ازدواج همجنسگرايان را بررسی می کند

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ديوان‌عالی ايالات متحده روز سه شنبه ۸ ارديبهشت (۲۸ آوريل) بحث های حقوقی مربوط به اين مساله را خواهند شنید که آيا همجنسگرايان از نظر قانون اساسی از حق قانونی برای ازدواج کردن برخوردار هستند يا خير.