گردهمایی در شهر واشنگتن با لباس و آرایش دهه ۱۹۲۰ آمریکا

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا مردم پا جای پای شخصیت های دهه ۱۹۲۰ آمریکا گذاشتند. در محوطه چمن کلیسای جامع ملی واشنگتن، زنان با دامن های مدل دهه هزارونه صد و بیستی و موهای کوتاه و مردان همانند فرانسیس اسکات فیتزجرالد خود را آراستند و صدای موزیک جاز در فضا طنین انداز شد.