گری سیمور از ریاست گروه مخالف توافق اتمی ایران کناره گیری کرد

21 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس نهادی که مخالف توافق اتمی جامعه جهانی با ایران بود، به این دلیل که با مفاد توافق حاصل شده همسو است، از سمت خود استعفا داد.