رباتهایی باری سبزی کاری آسان تر

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سبزی کاری در باغچه لذتی است که مستلزم کار و وقت زیاد است و زندگی پر مشغله ما گاه اجازه ان را نمی دهد. شرکت نوپایی در کالیفرنیا رباتی تولید کرده که سبزی کاری و نگاهداری از ان را اسان می کند.