مارکز به «هفت هزار سالگان» پیوست

30 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گابریل گارسیا مارکز، رمان نویس مشهور کلمبیایی وبرنده جایزه نوبل ادبی روز پنجشنبه ۱۷ آوریل در سن ۸۷ سالگی درگذشت.