طنز در آثار گابریل گارسیا مارکز

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش های جهانی به مرگ گابریل گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی همچنان ادامه دارد. او که بزرگترین نویسنده اسپانیایی زبان، پس از سروانتس، شناخته می شود با ستایش فراوان از سوی دوستداران آثارش در سراسر جهان روبرو شده است گزارشی از بهمن سقایی