گام اولیه در شفاف سازی برنامه اتمی ایران

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فراهم کردن زمینه برای اجرای گام اولیه در شفاف سازی برنامه اتمی ایران بزودی آغاز می شود. در این رابطه نمایندگان آژانس بین المللی انرژی در آینده نزدیک عازم تهران میشوند. رئیس جمهوری ایران اجرای توافق اولیه ژنو را «تسلیم» شدن قدرتهای بزرگ در برابر تهران توصیف کرد. اما آمریکا آنرا گام اول در راستای جلوگیری از تولید سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی میداند. از طرف دیگر با توجه به مأموریت جدید کارشناسان جلسه دوجانبه ایران و آژانس از اول بهمن به 19 بهمن ماه تغییرکرد. گزارش از گیتا آرین.