جشن فارغ التحصیلی دانشجویان در قدیمی‌ترین نهاد آموزش عالی ناشنوايان جهان

04 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدای آمريکا برای نخستين بار از مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان مقطع کارشناسی در دانشگاه گالادت، کهن ترين نهاد آموزش عالی ناشنوايان جهان گزارشی تهيه کرده که برگردان بخش هايی از آن را به کوشش يحيی البارزينجی می بينيم.