نمایشگاه برلین برای تازه‌ترین اپ‌های تلفن و ابزارهای هوشمند

16 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه «تک کرانچ» برلین امسال صحنه نمایش آخرین فناوری ها از جمله اپ های مختلف تلفن و ابزارهای هوشمند است. فناوری هایی که در سال آینده مسیحی در بازارهای بین المللی مشاهده خواهند شد.