تظاهرات اعتراضی در محل برگزاری اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها تظاهرکننده روز شنبه در منطقه کوهستانهای آلپ آلمان محل برگزاری کنفرانس سران کشورهای عضو گروه ۷ اقتصاد عمده جهان دست به اعتراض زدند