برگزاری اجلاس جی هفت در بحبوحه تنش‌های فزاینده

17 خرداد 1397