نشست رهبران ۷ کشور صنعتی جهان در بروکسل به پایان رسید

15 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست رهبران ۷ کشور صنعتی جهان در بروکسل به پایان رسید. موضوع گفتگوهای امروز: تغییرات آب و هوا انرژی و اقتصاد و توسعه بود. پس از گفتگوی دوجانبه بزودی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا کنفرانس خبری مشترکی خواهند داشت.