تدابیر امنیتی در آلمان در آستانه نشست گروه ۷

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردهمايی سالانۀ رهبران هفت کشور صنعتی جهان يا گروه ۷ در روز های اخير فضای شهر باستانی لوبک در شمال آلمان را تنش آلود کرده است. خيابان های اطراف محل گردهمايی از چند روز پيش صحنۀ اعتراضات مخالفان بوده است.