مذاکرات گروه هفت و گامهایی برای رفع اختلافات موجود

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک مقام دولت فرانسه می گوید ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اجلاس گروه ۷ قرار گذاشته اند مذاکراتی درباره روابط تجاری دوجانبه در دو هفته آینده انجام دهند. این مذاکرات نشان از آن دارد که گامهایی برای پر کردن شکافهای موجود در میان متحدان گروه ۷ برداشته می شود.