پرزیدنت اوباما: آمریکا در جایگاه تنها ابر قدرت جهان

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت اوباما می گوید ،آمریکا در جایگاه تنها ابر قدرت جهان، برای رهبری جهان در نابود ساختن گروه تروریستی داعش، مبارزه با ابولا در غرب آفریقا و مقابله با تغییرات اقلیمی مسئولیتی منحصر به فرد دارد.گزارش کاوه ادیب از اجلاس سران بیست کشور صنعتی جهان در استرالیا