دستور کار نشست گروه اقتصادی بیست: افزایش جهانی تولید ناخالص ملی

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نی ابوت نخست وزیر استرالیا ، میزبان نهمین همایش کشورهای عضو جی ۲۰ ، روز شنبه از رهبران جهان در شهر بریس بین در آن کشور،استقبال کرد. انتظار می رود ، رشد اقتصاد جهانی و امنیت در صدر گفتگوهای این همایش دو روزه قرار داشته باشد.