مبارزه با ابولا در کانون توجه بین المللی

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکسفام؛ یکی از بزرگترین نهادهای بین‌المللی امدادرسانی، امروز از رهبران ۲۰ کشور صنعتی جهان خواست، تا میزان کمک های مالی و پشتیبانی لازم برای مبارزه با ابولا را افزایش دهند. گزارشی از شیده رضایی