فيسبوك در ايران

19 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اكبر موسوی خوئينی، نايب رئيس كميته مخابرات مجلس ششم، در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، نظرات خود را پيرامون فيسبوک در ايران بيان کرد.