فیلترینگ وبلاگ امسال شش برابر سال پیش

20 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محدود سازی فضای مجازی، فیلترینگ از بدو ورود اینترنت به ایران اعمال شد. هیچ گاه اما آمار دقیقی از میزان این محدود سازی از سوی منابع دولتی در اختیار عموم قرار نگرفته است. احمد باطبی گزارشی دارد در باره اظهار نظر های برخی دست اندر کاران غیر دولتی حوزه اینترنت در باره موضوع فیلتر در ایران.