فیلترینگ و سیاست یک بام و دو هوا در ایران

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چرا توئیتر برای رهبران قانونی و برای مردم عادی فیلتر است؟ اگر مردم عادی نتوانند توئیتر داشته باشند، مخاطب رهبران در توئیت هایشان چه کسانی هستند؟ آیا مخاطبان رهبران ایران غیر ایرانیان هستند؟