فیلترینگ و محدودسازی اینترنت در ایران

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظرتان درباره محدودیت‌های جدید اینترنت و فیلترینگ تلگرام در ایران چیست؟ شما برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و وبسایتهای فیلترشده چه می‌کنید؟ گفته می شود فیلترینگ تلگرام درروزهای گذشته هزاران کسب و کار اینترنتی را با ضررهای مالی بسیار جدی روبرو کرده است. تجربه شما در این زمینه چه بوده؟