فیلترینگ تلگرام در ایران

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در هفته‌های گذشته تعدادی از مقامات ایران بر فیلتر شدن تلگرام تاکید کرده‌اند. همزمان تعدادی پیام رسان ایرانی فعالیت خود را آغاز کرده که به گفته کارشناسان مشکلات شدید امنیتی دارند و اطلاعات شخصی کاربران را با خطر مواجه می‌کنند.