فيلمی مستند درباره زندگی يک کشاورز فلسطينی

19 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک گروه دیدبان حقوق بشر فلسطینی زندگی یک کشاورز فلسطینی ساکن مرز میان نوار غزه با اسراییل را محور فيلم مستندی قرار داده تا تاثیرات زیانبار ادامه جنگ در منطقه را برای افکار عمومی جهان به تصویر کشد.