فيلم جنجالی «پای پنجم» در جشنواره تورنتو

17 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فيلم جنجالی «پای پنجم» در جشنواره تورنتو بروی پرده رفت. معرفی و بررسی اين فيلم در گزارش حاضر را بهنام مناطقی انجام داده است.