فیلم «قصر شنی» با بازی نوید نگهبان هنرمند ایرانی

19 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نوید نگهبان هنرمند نامدار ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره بازی در فیلم «قصر شنی» توضیحاتی داد، او در این اثر نقش معلم عراقی را بازی می کند که مردم شهرش دچار مشکل بی آبی هستند.