فیلم ارسالی شما: شعار زنان معترض اصفهانی: دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات کشاورزان اصفهانی روز جمعه با حضور قابل توجه زنان ادامه پیدا کرد. فیلمی از مخاطبان صدای آمریکا به دست ما رسیده که زنان در حال راهپیمایی شعار می‌دهند: دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست