فیلم «تنها بازمانده»

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «تنها بازمانده» براساس ماجرائی واقعی از عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان در سال 2005، از چهار سرباز رشید، نخبه و جانباز واحد «سیلز Seals» نیروی دریائی آمریکا که برای دستگیری یک فرمانده طالبان به نام داماد شاه به ناحیه دورافتاده در کوه های هندوکش افغانستان اعزام می وشوند، تنها یک نفر زنده می ماند، آن هم به خاطر کمک بشردوستانه یک روستائی جوان.