عفو بین الملل خواستار بررسی حمله به زندان اوین شد

25 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست حمله ماه گذشته ماموران به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین را بررسی کنند. این حمله که برخی مقام های قضایی ایران منکر آن شده اند با اعتراض گسترده فعالان و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده و زندانیان سیاسی و خانواده ها یشان صحت آنرا تایید کرده اند. گزارش از کوروش صحتی.