آینده اسباب بازی ها

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارخانه های توليد اسباب بازی در عصر فناوری های پيچيده خود را با فرايند رشد فکری کودکان تطبيق می دهند. اين روزها اسباب بازی هايی به بازار می آيند که به نظر می رسد تنها برای کودکان قابل درک و فهم هستند.