رقابت دهها هزار دانش آموز برای طراحی شهرهای آینده

03 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در رقابت طراحی شهر آینده که توسط گروه مهندسان دیسکاوری در آمریکا برگزار شد، دانش آموزان مدارس راهنمایی از آمریکا و برخی کشورها نظیر چین شرکت کردند.