فشار حکومت ایران به رسانه ها در آستانه انتخابات

12 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با فشار بر فعالان رسانه ای در ایران، سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای از «سرکوب کارکنان رسانه ها و تشدید دوباره سانسور در ایران» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. آرش سیگارچی در گزارش خود نگاهی دارد به فشارها بر فعالان رسانه ای در ایران.