فشار بر زندانیان برای اعتراف تلویزیونی

19 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایت های اینترنتی مخالفان دولت از فشار و آزار حکومت بر برخی زندانیان سیاسی خبر داده اند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرد میرطاهر موسوی، از نمایندگان مجلس ششم، برای اعتراف تلویزیونی به جرایمی که مرتکب نشده، تحت فشار است. همچنین مهدی خزعلی که به تازگی دوباره بازداشت شده است، در اعتراض به بدرفتاری ها، اعتصاب غذای خود را شروع کرد. گزارش از آرش سیگارچی.