فشار بر خانواده آیت الله منتظری در سومین سالگرد درگذشتش

29 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه سال پس از درگذشت آیت الله منتظری روحانی برجسته منتقد حکومت ایران، خانواده او می گویند که فشار بر آنها در این سه سال افزایش یافته است. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری چند روز پیش از فرارسیدن سومین سالروز درگذشت پدرش به داگاه ویژه روحانیت قم احضار شده بود.او در نامه ای از روحانیان شیعه خواسته بود نمایندگانی را برای شنیدن درد دل خانواده‌های زندانیان سیاسی بفرستند. گزارشی از کوروش صحتی.