فساد اداری در افغانستان

07 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چالش فساد اداری گسترده در افغانستان جزو عمده ترین موانع توسعه اقتصادی آن کشور توصیف شده است. افغانستان پس از سومالی دارای بیشترین فساد اداری در جهان است. اکنون گروهی از مسوولان دولتی افغانستان با هدف آموزش دیدن در زمینه حکومت داری و مصرف و تقسیم درست بودجه کشور، به دعوت وزارت خارجه آمریکا، به واشنگتن آمده اند. گزارش از علی جوانمردی.