فرزندان مقامات کجایند و چه می‌کنند؟

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش فرزندان مقامات در فساد گسترده اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا جوانان ایرانی از امکانات برابری با فرزندان مقامات برای پیشرفت برخوردارند؟